fb"

De Immanuëlkerk is in 2012 in gebruik genomen en is gevestigd in een voormalige monumentale boerderij uit 1918. De kerkzaal biedt plaats aan ruim 300 kerkgangers. De hoop is er dat de kerk in de toekomst zal groeien en daarom is besloten dat de kerkzaal niet te ingrijpend verbouwd mocht worden, zodat deze eventueel ook voor andere doeleinden gebruikt kan worden. De opdracht aan Mixtuur Orgels was om een orgel te bouwen dat boven de preekstoel zou staan, centraal voorin de kerkzaal. Uitdagingen waren hier vooral de beperkte ruimte en de akoestiek. Mixtuur Orgels heeft in een eigentijdse stijl een orgel ontworpen met pijpenfront. Hiermee past het goed boven de preekstoel. Wat betreft dispositie is gekozen voor een orgel met twee klavieren en vrij pedaal met een dispositie in moderne stijl.