De audio van Mixtuur Orgels is alom bekend. Deze klant in Duitsland was enthousiast van de audio van Mixtuur en heeft gevraagd om de audio te vernieuwen in zijn bestaande Hauptwerk™-orgel. Mixtuur Orgels heeft hier professionele audio geleverd waardoor het orgel magistraal klinkt. Dit instrument wordt ingezet bij huisconcerten en is te zien op YouTube.