fb"

De kwaliteit van Mixtuur Orgels is alom bekend. Deze klant in Duitsland was enthousiast van Mixtuur en heeft gevraagd om de ombouw te vernieuwen van zijn bestaande Hauptwerk™-orgel. Mixtuur Orgels heeft hier een zeer mooie nieuwe ombouw geleverd voor het orgel. Dit instrument wordt ingezet bij huisconcerten en is te zien op YouTube.